В связи с техническими работами на сайте временно не работает функционал онлайн-читалка книг и чтение через приложение

Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Инклюзив таълим

Инклюзив таълим
Просмотры, всего:

510

Год издания:

2024

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

239

Издательство:

BEST-PUBLISH

Номер ISBN:

978-9910-9291-5-1

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

12600 сум

Купить

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы

Respublikamizda inklyuziv ta‘limni takomillashtirish masalasi hukumatimizning ko‘plab hujjatlarida, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning nutqlarida, ma’ruza va chiqislilarida, farmon va qarorlarida o‘zining munosib aksini topgan. Xususan, imkoniyati cheklangan yoshlarga ta’lim berish sifatini oshirish maqsadida hamda turli ixtisoslik va yo‘nalishlardagi bosma va audiokitoblarga bo‘lgan ehtiyoj har olti oyda o‘rganilib, shu asosda adabiyotlar ro‘yxati shakllantirib borish, oliy ta’lim muassasalarining tegishli ixtisoslik va yo‘nalishlari bo‘yicha fanlardan audiomateriallar va Brayl alifbosi asosidagi adabiyotlarini chop etish tizimi yo‘lga qo‘yish bo‘yicha qator vazifalar belgilab berilmoqda.

So'z boshi ................................................................................................ 6
I BO‘LIM.
INKLYUZIV TA’LEMNING PAYDO BO‘LISHI, MAZMUN VA MAHIYATI

I BOB. INKLYUZIY TA’LIM MAQSADI, VAZIFALARI, MAZMUN VA MOHIYATI.......... 9

1.1. Inklyuziv ta'imning maqsad va vazifalari................................................. 9

1.2. Inklyuziv ta'lim davr talabi sifatida........................................................ 13

II BOB. SHARQ MUTAFAKKIRLARINING BOLA TARBIYASI
MUAMMOLARI HAQDDAGI QARASHLARI............................................ 20

2.1. Sharq mutafakkirlari qarashlarining bola ta'lm-tarbiyasidagi o‘rni............... 20

2.2. Sharq uyg'onish davrining ikkinchi bosqichidagi allomalar.......................... 28

III BOB. TA'LIM MUASSASALARIDA SOG‘LOM VA MAXSUS TARBIYAGA MUHTOJ
YOSHLAR 0‘ZARO MULOQOTIMNGIJTIMOIY XUSUSIYATLARI ............... 34

3.1. Ta'lim muassasalarida inklyuziv talimning pedagogik-psixologik tahlili......... 34

3.2. Inklyuziv ta'lim tashkil etilgan o‘quv muassasalarda sog'lom va maxsus
tarbiyaga muhtoj bolalar muloqotining perseptiv tomoni........................... 39

IV BOB. INKLYUZIV TA'LIMNING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI....................... 44

4.1. Inson va uning qadri borasidagi xalqaro doirada dastlabki
hujjatlarning
ishlab chiqilishi................................................................. 44

4.2. Dinyo hamjamiyatida inklyuziv ta'lim...................................................... 46

V BOB. INKLYUZTV TA'LIMGA KIRITISHNING ASOSIY TAMOYILLARI ................. 55

5.1. Inklyuziv ta'lim tizimi asosiy tamoyillari haqida........................................ 55

5.2. Inklyuziv ta'limni o'qitish bo‘yicha ko'rsatmalar........................................ 59

VI BOB. MAXSUS TA'LIMGA MUHTOJ BOLALARGA INTEGRASIYALASHGAN
TA'LIM SHAROITLARIDA YORDAM KO‘RSATISHNING G'ARBIY
YEVROPA TAJRIBASI ..................................................................... 61

6.1. Inklyuziv ta'lim borasidagi xalqaro hamjamiyatda dastlabki
ijtimoiy
munosabatlarning yuzaga kelishi............................................... 61

6.2. Sharqiy Yevropa mamalakatlarida inklyuziv ta'lim.................................... 65

6.3. Markaziy Yevropa mamalakatlarida inklyuziv ta'lim.................................. 70

VII BOB. MARKAZIY OSIYO MINTAKALARI, SHARQIY, JANUBIY VA MDX
DAVLATLARIDA INKLYUZTV TA'LIMNING JORIY ETILISHI ................... 85

7.1. Sharqiy, janubiy osiyo mintakalarida inklyuziv ta'limning joriy etilishi ........ 85

7.2. MDH davlatlarida inklyuziv ta'lim........................................................... 87

VIII BOB. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INKLYUZTV TA'LIMNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING
TASHKILTY VA ME'YORIY, HUQUQIY
ASOSLARI................................. 94

8.1. Mamlakatimizda inklyuziv ijtimoiy munosabatlarini shakllanishi................. 94

II BO‘LIM. TA'LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV TA’LIMNI TASHKIL ETISH

I BOB. INKLYUZIV TA'LIM MAQSAD VA VAZIFALARINI OSHIRISHDA
RESURS O‘QITUVCHINING O‘RNI VA ROLI.......................................... 110

1.1. Resurs o‘qituvchining vazifalari............................................................. 110

1.2. Umumta'lim maktablarida inklyuziv ta’lim............................................... 113

II BOB. OILADA INKLYUZFV TA’LIM-TARBIYANING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI......... 117

2.1. Oila - sharqona ta'lim-tarbiya o'chog'i............................................................. 117

2.2. Oilada ruhiy holat va tarbiya.......................................................................... 121

III BOB. MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA INKLYUZIV
TA’LIMNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.............................. 129

3.1. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim............................... 129

3.2. Inklyuziv ta'limni psixologik qo'llab-quvvatlash................................... 132

IV BOB. INKLYUZIV TA'LIMDA MAKTABGACHA YOSHDAGI
BOLALARNI RIV OJLANTIRISH OMILLARI.................................................. 140

4.1. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari............... 140

4.2. Bolalarda ijodkorlikni rivojlantirish orqali maktabga tayyorlash............. 143

V BOB. PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIVA OLIY O‘QUV
YURTLARIDA INKLYUZIV TA'LIM.............................................................. 148

5.1. Inklyuziv ta'limda o'quvchilarni kasbga yo‘naltirish masalasi................. 148

5.2. Oliy ta'lim muassalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish:
muammo va
yechimlar........................................................................... 152

VI BOB. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION
INKLYUZIV TA’LIMNI TASHKIL ETISH....................................................... 162

6.1. Innovatsion inklyuziv ta’limni mohiyati.............................................. 162

6.2. Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta’lim tizimini rivojlantirish ................. 167

VII BOB. INKLYUZIV TA'LIM JORIY QILISH BO‘YICHA DASTLABKI
TAJRIBA VA SINOV ISHLARI .................................................................. 171

7.1. Dastlabki tajriba inklyuziv maktablarini tashkil etilishi......................... 171

7.2. Inklyuziv maktablarda olib boriluvchi mashg‘ulotlar............................ 175

7.3. Jamiyatga bolani integratsiya qilishning bosqichlari............................ 182

VIII BOB. INKLYUZIV TA"LIMNI AMALIYOTGA JORIY QILISH
UCHUN ZARUR BO‘LGAN TASHKILIY VA USLUBTI ISHLAR.......................... 186

8.1. Inklyuziv ta'limni amaliyotga joriy qilish........................................... 186

8.2. Inklyuziv ta'limni taslikil etish shakllari va ta'lim uchim zaruriy shart-sharoitlar...... 188

8.3. Jamiyatni inklyuziv ta'limga tayyoriash va ijobiy
munosabatni
uygotish va amalga oshirish................................................ 194

IX BOB. INKLYUZIV TA'LIMDA KADRLAR MASALASI................................... 197

9.1. Inklyuziv maktablarda inklyuziv o‘qutuvchilar muammosi.................... 197

9.2. Ijtimoiy pedagog — ijtimoiy xodim vazifalari...................................... 201

X BOB. MAXSUS YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR UMUMTA'LIM SHAROITIDA
O‘QITISHDA O‘QUV TARBIYA JARAYONINI MOSLASHTIRISH METODLARI .............. 204

10.1. Umumta'lim sharoitida o'qitishda o‘quv tarbiya jarayonini taslikil etish .......... 204

XI BOB. INKLYUZIV TA'LIM OLDIDA TURGAN MUAMMOLAR VA ULARNING
YECHIMLARI........................................................................................ 211

11.1. Inklyuziv ijtimoiy siyosat sohasidagi ayrim muammolar..................... 211

11.2. Inklyuziv ta'limning muammolari.............................................................. 214

XII BOB. INKLYUZIV TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USULLARI............ 219

12.1. Ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni samaradorligini oshuisluiing
O‘zbekiston va xorijiy ta'lim tajribasi ...................................................... 219

XULOSA.............................................................................................. 228

GLOSSARIY.......................................................................................... 232

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR............................................................. 236

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!