Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Консерваланган озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси

Консерваланган озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси
Просмотры, всего:

4471

Год издания:

2009

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

388

Издательство:

Ношир

Номер ISBN:

978-9943-353-16-9

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

9500 сум

Купить

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы
Ushbu darslik zamonaviy va xorijiy adabiyotlar asosida tuzilgan boʻlib, «Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi» yoʻnalishi magistraturasi oʻquv dasturi boʻyicha rejalashtirilgan barcha ma’limotlar keltirilgan. Darslikda «Konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi» fani boʻyicha magistratura talabalariga yetarli darajada nazariy va ilmiy hamda amaliy ma’lumotlar toʻplangan.
Darslik oxirgi yillarda qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini qayta ishlash kengaygani, ularning sifat va xavfsizligiga talab oshganligi natijasida soha rivojlangani, yangi ishlanmalar paydo boʻlib, texnologiyaning ilmiy tomoni kuchayganini hisobga olgan holda boyitildi.
Darslik magistraturaning namunaviy oʻquv rejasi asosida yozilgan boʻlib, «KOOMT» mutaxassisligida ta’lim oluvchi magistrantlar uchun moʻljallangan.
Darslikda keltirilgan konservalash texnologiyasi boʻyicha sxema va matnlar, formula va misollar, oʻquv yurtining bakalavr talabalariga ham fanni oʻzlashtirish, kurs, bitiruv malaka ishlari loyihalarini bajarishda texnologiya asoslari va ularni tanlash, hisoblash usullarini oʻrganish uchun katta yordam beradi.

1- BOB. 0‘SIMLIK XOMASHYOSl

0‘simlik to‘qimasining tuzilishi.................................................................................. 6

Meva va sabzavotmng kimyoviy tarkibi................................................................. 11

Konserva lshlab chiqansh uchun nav tanlash.......................................................... 36

Meva va sabzavot pishib yetilishi............................................................................ 38

Pislnsh bosqichlan.................................................................................................... 38

Meva va sabzavotm yig'ish, korxonaga.................................................................. 40

Yelkazish, qabul qilish va saqlash............................................................................ 40

2- BOB. YUQORl TEMPERATURADA OZIQ-OVQAT
MAHSULOTLARIDA RO‘Y BERADIGAN 0‘ZGARISHLAR

Oqsilmng o‘zganshi................................................................................................. 50

Uglevodlar o‘zganshi............................................................................................... 57

Qandnmg chuqur parchalamshi.............................................................................. 58

Polifenollar o‘zganshi.............................................................................................. 60

Polisaxandlar o'zganshi........................................................................................... 61

Hujayra devon polisaxandlanmng o'zganslu.......................................................... 65

YogTarnmg o'zganshi............................................................................................. 67

Issiqlik bilan lshlov benshda vitaminlar rniqdonnmg o‘zgarishi............................. 70

Suv va quruq moddanmg kamayishi....................................................................... 74

Texnologik faktorlar ta'sin..................................................................................... 79

3- BOB. TABllY SABZAVOT KONSERVALARI

Yashil no‘xal............................................................................................................ 85

Qo‘zoqli loviya........................................................................................................ 95

Shinn jo‘xon............................................................................................................ 96

Tabny butun tomatlar konservasi......................................................................... 101

Rangli karam......................................................................................................... 103

Lavlagi garmn va sabzi ganuri............................................................................. 104

Tabny chuchuk qalampir....................................................................................... 106

Chuchuk qalampir pure va pastasi........................................................................ 106

Shpmat, shovul va ularning aralashmasi puresi.................................................... 107

Gazak konservalar lshlab chiqansh uchun lshlatiladigan sabzavot.................... 110

Xomashyoga dastlabki tshlov bensh.................................................................... 115

Xomashyoga tssiqlik bilan tshlov bensh............................................................... 119

Farsh tayyorlash.................................................................................................. 128

Sous tayyorlash.................................................................................................... 128

Kesilgan sabzavot aralashmasmt tayyorlash...................................................... 129

Ikra tayyorlash.................................................................................................... 129

Sabzavotm farshlash. Mahsulotm........................................................................ 130

bankalarga qadoqlash......................................................................................... 130

Bankalami berkitish va stenllash......................................................................... 131

Sabzavot gazak konservalannmg kimyoviy tarkibi va

ozuqaviy qiymati.......................................................................................... 132

Konservalardagi quruq modda miqdonm hisoblash............................................ 134

5- BOB. UMUMIY OVQATLANISH UCHUN KONSERVALANGAN
OVQATLAR VA YARIMTAYYOR MAHSULOTLAR

Konservalangan birmchi va ikkmchi ovqatlar.................................................... 135

Xomashyom tayyorlash....................................................................................... 135

Umumiy ovqatlamsh korxonalan uchun yanmtayyor mahsulot......................... 140

6- BOB. KONSENTRLANGAN TOMAT YARIMTAYYOR
MAHSULOTLARI. TOMAT SOUSLARl

Tomat-pure va tomat-pasta................................................................................ 143

Tomatlami yigTsh, taslnsh, qabul qilish va saqlash............................................. 146

Ishqalangan tomat massasmi olish....................................................................... 148

Tomat massasmi konsentratsiyalash.................................................................... 152

Tomat mahsulotlanm qadoqlash.......................................................................... 162

Tomat-pastam aseptik konservalash................................................................... 164

Konsentrlangan tomat mahsulotlan sifatt........................................................... 167

Konservalangan tomat souslan............................................................................ 169

7- BOB. KONSERVALANGAN SABZAVOT SHARBATLARI

Tabny tomat sharbati.......................................................................................... 173

Quyultmlgan tomat sharbati............................................................................... 183

Sabzi sharbati...................................................................................................... 185

Lavlagi sharbati................................................................................................... 186

8- BOB. KONSERVALANGAN KOMPOTLAR

Kompot lshlab chiqansh uchun tshlatiladigan meva va rezavorlar.................... 188

Assorti kompotlan................................................................................................ 202

Bolalar uchun kompotlar..................................................................................... 202

Parhez ovqatlamsh uchun kompotlar.................................................................. 203

Kompotlaming sifati............................................................................................ 203

Kx>nservalangan sharbatlar tasnifi..................................................................... 205

Xomashyoga qo'yhadigan talab........................................................................... 208

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!

С этой книгой также читают