В связи с техническими работами на сайте временно не работает функционал онлайн-читалка книг и чтение через приложение

Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Она тили ва адабиёт

Она тили ва адабиёт
Просмотры, всего:

4469

Год издания:

2010

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

304

Издательство:

Шарқ

Номер ISBN:

978-9943-00-143-5

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

12500 сум

Купить
Бумажная книга

48200 сум

Сотувчи - KITOBXON
Дўкон тел.: +998 90 959-25-26

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы

Kasb-hunar kollejtarining o‘quvchilariga ino'ljallangan ushbu darslik «Ona tili va adabiyot» namunaviy o‘quv dasturi asosida yaratildi. Darslikning «Ona tili» qismi umumiy o‘rta ta’lim bosqichida egallangan bilim va ko‘nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, unda o‘rta maxsus bilini yurti o'quvchisining ona tili fanidan davlat ta'lim standartida ko‘zda tutilgan talablarni bajarish uchun zarur bo'lgan materiallar berildi.

So'zboshi.......................................................................... 4

ONA TTLIM - JON-U DILIM

Tafakkur va til.................................................................... 5

So‘z deganda nima tushuniladi............................................. 8

Nutqiy faoliyat................................................................... 11

0‘zbek tilining taraqqiyoti.................................................... 13

0‘zbek tili — davlat tili........................................................ 16

TO‘G‘RI YOZISH - SAVODXONLIK ASOSI

Talaffuz va imlo................................................................. 19

Unli tovushlar talaffuzi va imlosi.......................................... 19

Qo‘sh unlilar...................................................................... 26

Undosh tovushlar talaffuzi va imlosi......................................27

Qo‘sh undoshlar................................................................. 40

Asos va qo'shimchalar imlosi............................................... 42

Qo'shma va juft so'zlar imlosi.............................................. 48

Bosh harflar va qisqartma so‘zlar imlosi................................ 53

Bo‘g‘in ko‘chirilishi............................................................. 55

Tinish belgilari imlosi.......................................................... 57

SO‘Z ICHRA MUDOM AQL YASHIRINDUR

So‘zning to‘g‘ri va ko‘chma ma’nosi...................................... 62

So‘z tanlash va qo‘llash...................................................... 65

So‘z ma'nosining taraqqiyoti................................................ 67

Ma'nodosh, shakldosh va zid ma'noli so‘zlar tavsifi................. 70

So‘zlarda hissiy-ta'siriy munosabat ifodasi............................. 74

IFODA ANIQLIGI - FIKR RAVSHANLIGI

Gap va sintaktik aloqa vositalari........................................... 77

Matn turlari. Dialog matni.................................................... 80

Tavsifiy matn..................................................................... 83

Nutq uslublari va ulaming imkoniyatlari................................. 86

Matnni kengaytirish yo'llari.................................................. 96

Matnni qisqartirish yoTlari................................................... 99

So'zboshi......................................................................... 102

XALQ OG'ZAKI IJODI - BEBAHO BOYLIK

Rustamxon (dostondan parcha)........................................... 103

Nazariy ma'Iumot. Doston haqida........................................ 116

QADIMIY ADABIY YODGORLIKLAR - MA'NAVIYAT DURDONALARI

Avesto............................................................................. 117

Ikkinchi fargard................................................................ 122

Uchinchi fargard............................................................... 126

0‘rxun-Enasoy obidalari..................................................... 128

To'nyuquq bitigi............................................................... 131

ILDIZNI BILISH 0‘ZLIKNI ANGLASHDIR

Imom Ismoil al-Buxoriy...................................................... 137

AJ-adab al-mufrad.............................................................. 139

Nazariy ma’lumot. Hadis haqida.............................................. 143

Ahmad Yassaviy....................................................................... 144

«Devoni hikmat»dan namunalar.................................................. 147

Nazariy ma'lumot. Hikmat haqida............................................... 150

Najmiddin Kubro....................................................................... 151

Ruboiylardan namunalar........................................................... 155

Jaloliddin Rumiy....................................................................... 157

Ruboiylar................................................................................ 159

Alisher Navoiy......................................................................... 161

Layli va Majnun (dostondan boblar)........................................... 166

Jahon Otin Uvaysiy................................................................... 186

G'azai...................................................................................... 187

Chistonlar................................................................................ 188

XX ASR ADABIYOTI NAMUNALARI

Hamza Hakimzoda Niyoziy......................................................... 189

Boy ila xizmatchi (dramadan parcha)........................................... 190

E. Vohidov................................................................................ 198

Ruhlar isyoni (dostondan parcha)................................................ 200

O4. Hoshimov....................................................................... 208

Bahor qaytmaydi (qissadan boblar)............................................. 213

A. Oripov................................................................................. 237

Sen bahorni sog'inmadingmi...................................................... 239

Birinchi muhabbatim................................................................. 240

Tohir Malik............................................................................... 242

Alvido, bolalik (qissadan parcha)................................................. 244

Muhammad Yusuf...................................................................... 259

Jayron..................................................................................... 260

Muhabbat................................................................................. 261

Yangi yil kechasi........................................................................ 262

JAHON ADABIYOTl XAZINASIDAN

Fuzuliy...................................................................................... 263

G'azallar.................................................................................... 265

J. London................................................................................... 267

Hayotga muhabbat...................................................................... 268

Ch. Aytmatov.............................................................................. 281

Jamila (qisadan parcha)................................................................ 285

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!