В связи с техническими работами на сайте временно не работает функционал онлайн-читалка книг и чтение через приложение

Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Ўзбекистон тарихи, 1 китоб

Ўзбекистон тарихи, 1 китоб
Просмотры, всего:

14338

Год издания:

2018

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

512

Издательство:

Фан

Номер ISBN:

978-9943-19-483-0

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Электронная книга:

В данный момент нет в наличии.
Заказать: (90) 959-25-26

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы

Oliy o‘quv yurtlari tarix yo‘nalishi bakalavriat talabalari uchun mo‘ljallangan ushbu «O‘zbekiston tarixi» darsligining I kitobi eng qadimgi davrlardan boshlab XIV asrning o‘rtalariga qadar bo‘lgan davrni o‘z ichiga qamrab olgan. Mazkur darslik mustaqillik yillarida olib borilgan tadqiqotlarning umume’tirof etilgan tajribalari bilan boyitilganligi, fan bo‘yicha innovatsiyalar o‘quv jarayoniga joriy etilganligi bilan ilgarigi o‘quv adabiyotlaridan farq qiladi.

Ushbu darslik ma’lumotlaridan magistrlar, izlanuvchi-tadqiqotchilar, o‘qituvchilar va tarixchi olimlar ham foydalanishlari mumkin.

MUNDARIJA

Kirish ....................................................................................................................................................6

1-mavzu. «O‘zbekiston tarixi»

fani to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar ..................................................................... 13

1.1. O‘zbekiston tarixi fanining ijtimoiy fanlar tizimida tutgan o‘rni.

Fanning maqsadi, vazifalari va ahamiyati .................................................................. 13

1.2. O‘zbekiston tarixi fanining nazariy-uslubiy asoslari va dolzarb

masalalari ............................................................................................................................... 17

1.3. O‘zbekistonning qadimgi va o‘rta asrlar tarixini davrlashtirish.

Jahon tarixini davrlashtirish to‘g‘risidagi nazariyalar ........................................ 22

1.4. Manbashunoslik va tarixshunoslik masalalari ...................................................... 28

2-mavzu. O‘zbekiston tarixining eng qadimgi davri..................................35

2.1. Insoniyatning dastlabki ajdodlari. Antropogenez jarayoni ................................ 35

2.2. Paleolit – qadimgi tosh davri tarixi .............................................................................. 40

2.3. Mezolit, neolit va eneolit davri tarixi .......................................................................... 48

2.4. Ibtidoiy e’tiqodlar va tasviriy san’at ............................................................................ 60

3-mavzu. Bronza davri tarixi .................................................................................... 66

3.1. Ziroatchilik va chorvadorlar madaniyatlari doirasining

kengayib borishi ................................................................................................................... 66

3.2 Ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar ................................................................................... 71

3.3 Madaniy aloqalar, aholi va etnik jarayonlar ............................................................. 75

4-mavzu. O‘zbekiston davlatchiligining shakllanish asoslari ................. 83

4.1. Ilk davlatlar rivojlanishining davrlashtirilishi ........................................................ 83

4.2. Boshqaruv tizimi va ilk davlatlar paydo bo‘lishining ijtimoiy,

iqtisodiy va siyosiy asoslari ............................................................................................ 86

4.3. Davlatchilik kelib chiqishiga doir nazariyalar.

Davlat shakllari va boshqaruv tizimi .......................................................................... 95

5-mavzu. «Avesto» va zardushtiylik ..................................................................... 101

5.1. «Avesto» tarixiy manba sifatida .................................................................................. 101

5.2. Geografik-hududiy nomlar.

Ijtimoiy-iqtisodiy ma’lumotlar va siyosiy tarix .................................................... 108

5.3. Diniy falsafa va dafn etish marosimlari ................................................................... 112

5.4. Axloqiy va huquqiy qoidalar. Jinoyat va jazo turlari ........................................... 116

O‘zbekiston tarixi

6-mavzu. Qadimgi davlatlar tarixi ........................................................................ 122

6.1. Qadimgi fors bitiklari va ilk yunon manbalari ...................................................... 122

6.2. Tarixiy-madaniy viloyatlar va qadimgi davlatlar ................................................. 130

6.2.1. Qadimgi Baqtriya ........................................................................................................... 130

6.2.2. Sug‘d (Sug‘diyona) ......................................................................................................... 134

6.2.3. Qadimgi Xorazm ............................................................................................................. 135

6.2.4. Sak-massagetlar ............................................................................................................. 134

6.2.5. Choch va Farg‘ona .......................................................................................................... 141

7-mavzu. Mil. avv. VI-IV asrlar tarixi.

O‘rta Osiyo Ahamoniylar davlati tarkibida................................................ 146

7.1. Siyosiy tarix .......................................................................................................................... 146

7.2. Iqtisod va ijtimoiy tuzum ............................................................................................... 151

7.3. Din ............................................................................................................................................ 157

8-mavzu. Makedoniyalik Aleksandrning Baqtriya va

Sug‘diyonaga yurishlari .............................................................................................. 162

8.1. Yozma manbalar ma’lumotlari ..................................................................................... 162

8.2. Siyosiy voqealar. Aleksandr va Spitaman.

Yunon-makedonlarga qarshi kurash ................................................................................. 171

8.3. Tarixiy geografiya .............................................................................................................. 177

9-mavzu. O‘zbekistonning antik davr davlatchiligi.

Salavkiylar va Yunon-Baqtriya davlatlari ......................................................... 186

9.1. Salavkiylar davlati ............................................................................................................ 186

9.2. Yunon-Baqtriya davlati .................................................................................................. 192

9.3. Antik davr shaharsozlik va me’morchilik an’analari .......................................... 194

10-mavzu. Xorazm, Qang‘, Davan,

Yuechji-Kushon va Kushon davlatlari ................................................................. 200

10.1. Xorazm davlati ................................................................................................................. 200

10.2. Qang‘ davlati ......................................................................................................................208

10.3. Davan davlati .................................................................................................................... 215

10.4. Yuechji-Kushon va Kushon davlati .......................................................................... 221

11-mavzu. Ilk o‘rta asrlar tarixi ............................................................................. 240

11.1. Kidariylar, xioniylar va eftaliylar .............................................................................. 240

11.2. Turk xoqonligi davrida O‘rta Osiyo ......................................................................... 252

11.3. Arab xalifaligi davrida Movarounnahr ................................................................... 264

11.4. Arablar bosqiniga qarshi kurash.

Movarounnahrda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar ............................................ 269

12-mavzu. IX-XII asrlar tarixi .................................................................................. 280

12.1. Arab xalifaligining parchalana borishi.

Tohiriylar davrida Movarounnahr va Xuroson .............................................................. 280

O‘zbekiston tarixi

12.2. Somoniylar hukmronligi davri .................................................................................. 287

12.2.1. Ijtimoiy-iqtisodiy hayot ............................................................................................ 294

12.3. Qoraxoniylar davlati ...................................................................................................... 301

12.4. Qoraxoniylar, G‘aznaviylar, Saljuqiylar va Xorazmning

siyosiy munosabatlari ............................................................................................................. 313

12.5. Xorazmshohlar – Anushtaginiylar davlati ............................................................ 331

13-mavzu. O‘rta Osiyo xalqlari hayotida IX-XII asrlarda yuz bergan

Uyg‘onish davri. Ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga

qo‘shgan hissasi .............................................................................................................. 362

13.1. IX-XII asrlarda madaniy yuksalish omillari. O‘rta Osiyolik

buyuk qomusiy allomalarning insoniyat tamadduni

rivojiga qo‘shgan ulkan hissasi.....................................................................................363

13.2. Xorazm Ma’mun akademiyasida ilm-fanning rivojlanishi ............................. 385

13.3. IX-XII asrlarda islom dini va tasavvuf tariqatlari.

Buyuk muhaddis va dinshunos olimlar .................................................................. 390

13.4. Me’morchilik va san’at .................................................................................................. 404

14-mavzu. O‘rta Osiyoga mo‘g‘ullar bosqini

va unga qarshi kurash .................................................................................................410

14.1. Mo‘g‘ul davlatining tashkil topishi. Chingizxon va

Muhammad Xorazmshoh munosabatlari ............................................................... 410

14.2. Movarounnahrga mo‘g‘ul bosqinining amalga oshirilishi ............................. 420

14.3. Jaloliddin Manguberdi – Vatan qahramoni .......................................................... 433

14.4. Mo‘g‘ullar istilosidan keyingi siyosiy vaziyat.

Chig‘atoy ulusi davridagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar ............................. 445

14.5. XIII asrning ikkinchi yarmi va XIV asrning birinchi

yarmidagi madaniy hayot .............................................................................................. 454

15-mavzu. Buyuk ipak yo‘li – muloqot va hamkorlik yo‘li ...................... 459

15.1. Eng qadimgi aloqa yo‘llari ........................................................................................... 459

15.2. Buyuk ipak yo‘li shakllanishi va taraqqiyot bosqichlari ................................ 468

15.3. O‘rta asrlar davri savdo-iqtisodiy yo‘llari ............................................................. 474

15.4. Buyuk ipak yo‘li va hozirgi zamon ........................................................................... 478

16-mavzu. Еtnogenez va etnik tarix masalalari............................................. 482

16.1. Еtnogenez va etnik jarayonlarning xususiyatlari .............................................. 482

16.2. Qadimgi migratsiyalar va etnomadaniy jarayonlar .......................................... 486

16.3. O‘zbek xalqining shakllanishi masalasi ................................................................ 492

GLOSSARIY..................................................................................................................................... 499

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!