Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Қадимги дунё тарихи

Қадимги дунё тарихи
Просмотры, всего:

3562

Год издания:

2009

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

440

Издательство:

Фан ва технология

Номер ISBN:

978-9943-10-212-5

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

21500 сум

Купить

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng ta’lim tizimini tubdan is- loh qilinishi tarix fanini o'qitishni yuqori sifat darajasiga ko‘tarish vazifasini qo‘ydi. Ushbu qo‘llanma NDPI tarix fakultetida o‘qilgan ma'ruzalar kursi tajribasi hisobga olingan holda tayyorlangan. Osquv qo'llanmada qadimgi dunyo tarixini eramizdan awalgi IV ming yillikdan eramizning V asrigacha bo'lgan davri yoritiladi. Qadimgi Sharq svilizatsiyalari, Qadimgi Yunoniston va Qadimgi Rimning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyoti, ular yaratgan ma- daniy yutuqlarning asosiy jihatlari ochib beriladi.

Qadimgi dunyo tarixining Qadimgi Sharq, Yunoniston, Rim tarixi bo'yicha ushbu o‘quv qo'llanma pedagogika institutlarining tarix fakultetlari I kurs talabalari uchun mo'ljallangan. O'quv qo'llanma darslildarni takrorlamaydi, faqat fanning asosiy muam- molarini yoritadi va talabalaiga qadimgi dunyo tarixini o‘rganishga yordam beradi. Har bir mavzu bo'yicha asosiy sanalar, tayanch iboralar, reyting savollari, mustaqil ishlar, kurs ishlari, manba va adabiyotlar tavsiya qilingan. Qo'llanma davlat ta’lim standartlari asosida tarix fakultetilarining umumiy tarix bo‘yicha zamonaviy dasturlariga mos keladi. 0‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlari-ning tarix fakultetlari I kurs talabalari va boshqa qadimgi dunyo tarixi bilan qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

I BOB

Qadimgi Sharq tarixiga kirish...................................................... 3

Qadimgi Misrda sinfiy jamiyat va davlatni paydo bo'lishi................. 13

Qadimgi podsholik (er. aw. XXIX asrning oxiri-er. aw. XVII asr)....... 23

0‘rta podsholik (2020-yil-er. aw. XVII asr boshlari)........................ 26

Yangi podsholik davrida buyuk Misr davlati (er. aw. XVI-XII asrlar)... 31

So'nggi podshoiik davrida Misr............................................. 43

Qadimgi Misr madaniyati..................................................... 56

II BOB

Qadimgi Mesopotamiya....................................................... 73

Mesopotamiyada davlat va jamiyatning paydo bo‘lishi............. 83

Shumer shahar davlatlari, Shumer-akkad davlatlari................ 83

Qadimgi Bobil podsholigi. Yangi Bobi! podsholigi..................... 90

Shumer-Bobil madaniyati.................................................... 98

III BOB

Xett davlati va jamiyati. Mitanni.......................................... 106

Qadimgi Osunya............................................................... 114

Er. aw. I ming yillikda Kichik Osiyo: Frigiya, Lidiya, Urartu...... 125

Qadimgi Sharqiy 0‘rtayer dengizi davlatlari...................... .... 129

Arabiston yarim orolining qadimgi davlatlari......................... 138

«Karfagen er. aw. IX—III asrlarda»..................................... 145

IV BOB

Qadimgi Eron.................................................................... 151

Qadimgi janubiy Osiyo....................................................... 168

Budda davri: Er. aw. VI—III asriarda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot.......176

«Klassik davr» (er. aw. II asr-eramizning V asn).................... 178

Qadimgi Hindiston madaniyati............................................. 182

V BOB

Qadimgi Xitoy.................................................................... 193

Qadimgi Xitoy madaniyati.................................................... 203

Uzoq Sharq va janubiy-sharqiy Osiyo mamlakatlari............ 210

Kurs bo‘yicha tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati........... 220

Kurs ishlari mavzulari..................................................... 224

YUNONISTON

VI BOB

Qadimgi Yunoniston tarixiga kirish...................................... 226

Egey madaniyati. Gomer davri Yunonistoni......................... 234

Yunon shahar-davlatlarining shakllanishi.............................. 242

Sparta............................................................................ 251

Er. aw. VII—VI asrlarda Attikada quldorlik

demokratiyasining shakllanishi........................................... 257

Er. aw. V asr klassik Yunonistoni......................................... 264

Er. aw. IV asr Yunoniston. Polis tizimini tushkunligi................ 271

Qadimgi yunon madaniyati................................................ 276

VII BOB

Makedoniyaning yuksalishi.

Iskandar istiiolari va uning oqibatlari.................................... 286

Ellin davlatlari va mohiyati.................................................. 294

Ellin madaniyati................................................................. 305

VIII BOB

Rim tarixiga kirish. Italiya va uning qadimgi aholisi................ 323

Etrusklar. Rim podsholik davrida.......................................... 331

Rim ilk respublika davrida................................................... 340

Rim 0‘rtayer dengizi davlati (Er. aw. III—I asrlar)................... 354

Rim Respublikasida ijtimoiy-siyosiy kurash............................ 365

Rim Respublikasining ijtimoiy-siyosiy tushkunligi va

respublikaning qulashi........................................................ 375

Ilk imperiya davri.............................................................. 386

Rim imperiyasining oltin davri............................................. 395

So‘ngi imperiya davri (III—V asrlar)..................................... 404

Qadimgi Rim madaniyati..................................................... 416

Kurs bo‘yicha tavsiya etiladigan adabiyotlar........................... 427

Kurs ishlari mavzulari......................................................... 430

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!