Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Физикадан типик масалалар ва уларнинг ечимлари, 1 қисм

Физикадан типик масалалар ва уларнинг ечимлари, 1 қисм
Просмотры, всего:

7124

Год издания:

2017

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

300

Издательство:

Истиқлол нури

Номер ISBN:

978-9943-4774-1-4

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

10400 сум

Купить

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы

Mazkur qoilanma Akademik litsey va kasb-hunar kolleji o‘quvchilari, oliy o‘quv yurtiga kiruvchilar uchun moijallangan boiib, undan umumiy o‘rta ta'lim maktablari hamda AL va kasb-hunar kollejlari fizika fani o‘qituvchilari hamda oliy o‘quv yurti talabalari ham foydalanishlari mumkin. Qoilanmada fizika kursining mexanika boiimiga oid asosiy formulalar, tushunarli tarzda yechilgan na'munaviy masalalar va mustaqil yechishga tavsiya etilgan masalalar keltirilgan.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan kundan boshlab rivojlangan davlatlar darajasiga yetish uchun Respublika hukumati tomonidan qator qonunlar qabul qilinib, ishlab chiqarish, iqtisod, ta'lim va boshqa ko‘plab sohalarda ijobiy islohotlar amalga oshirila boshlandi. Jumladan, jahon standartlariga javob bera oladigan kadrlar tayyorlash maqsadida «Ta'lim to‘g‘risida» gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qabul qilindi (1997 yil 29 avgust). Kadrlar tayyorlash milliy modeli ishlab chiqildi.

O‘zbekiston Respublikasining ravnaqi, iqtisodiy mustaqillikka toTa erishishi va mustaqillikni yanada mustahkamlash kelajak avlodning-yuksak madaniyatli, chuqur va puxta bilimli yoshlarning qo‘idadir. Bu esa yoshlarni o‘z bilimlarini kengaytirishlarini va yangidan-yangi kasblarni egallab, yetuk mutaxassislar bo‘ib yetishishlarini uchun o‘z bilimlarini muntazam boyitib borishlarini taqozo etadi. Buning uchun yurtimizda yoshlar uchun barcha shart-sharoitlar mavjud.

Ushbu qo‘lanma muallifining asosiy maqsadi qo‘lanma orqali yoshlarning fizikadan olgan nazariy bilimlarini yanada mustahkamlashga ko‘mak berishdan iborat.

Qo‘lanmada mavzuga oid nazariy materiallar, olingan nazariy bilimlarni tatbiq qilish uchun tipik masalalarning yechilishi, so‘ngra mustaqil yechish uchun masalalar berilgan.

Fizika masalalarning hajmi katta bo‘ganligi sababli qo‘lanma uchi qismga bo‘ib nashrga tayyorlanda. Qo‘lanmaning birinchi va ikkinchi qismlarida fizikaning «Mexanika» bo‘imiga doir masalalar keltirilgan.

Muallif ushbu qo‘lanmaning qo‘1 yozmasi bilan tanishib chiqib, o‘z maslahatlari bilan uning sifatini yaxshilashda amaliy yordam bergan Andijon davlat universiteti, fizika kafedrasi professor-o‘qituvchilariga o‘z minnatdorchiligini bildiradi.

So‘z boshi............................................................................................ 3

Kirish.................................................................................................... 4

I bob. Kinematika............................................................................. 6

II bob. Ilgarilanma harakat dinamikasi.......................................... 88

III bob. Jismning og‘irlik kuchi maydonidagi harakati................ 153

IV bob. Qattiq jism statikasi.......................................................... 227

Y bob. Tebranish vato‘lqinlar ........................................................ 269

Ilovalar............................................................................................... 293

Javoblar.............................................................................................. 295

Foydalanilgan adabiyotlar............................................................... 298

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!